หน้าแรก

พีอีบี บิลดิงตัน เป็นบริษัทออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงานทางวิศวกรรมประเภทโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป PEB (Pre-Engineered Buildings) โครงหลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง (Trussless Roof Structures) และโครงสร้างเหล็กรีดเย็น (Cold-Formed Steel Structures)

พีอีบี บิลดิงตัน ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคนิคทางวิศวกรรมทั้งการออกแบบให้ประหยัด การก่อสร้างที่รวดเร็ว และการควบคุมงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

พีอีบี บิลดิงตัน ให้บริการ One Stop Service ด้านการออกแบบ และเตรียมรายการคำนวณเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีวิศวกรเซ็นรับรองรายการคำนวณ อีกทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

พีอีบี บิลดิงตัน ได้ศึกษาและพัฒนาระบบการก่อสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป Pre-Engineered Building (PEB) เพื่อให้การก่อสร้างรวดเร็ว และสะดวกในการติดตั้ง โดยได้พัฒนาระบบ Buildington Building Systems (BBS) เพื่อใช้ในงานออกแบบทางวิศวกรรม, จัดทำแบบที่ใช้ในงานติดตั้ง และก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบก่อสร้างโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านของเวลาการติดตั้งที่รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง   

 

PEB BUILDINGTON  เราเป็นผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูป Pre-Engineered Building (PEB) เพื่อให้ลูกค้าได้รับอาคารที่ดีที่สุด ก่อสร้างรวดเร็ว และมีพื้นที่การใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ คือเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)  เป็นผู้นำการให้บริการงานก่อสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป Pre-Engineered Building (PEB) ครบวงจร

พันธกิจ (Mission)  มุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการครบวงจร ทางด้านอาคารเหล็กสำเร็จรูป และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

  

  

พีอีบี บิลดิงตัน ได้เข้าเยี่ยมฝ่ายออกแแบบ และโรงงาน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป Kirby Southeast Asia ประเทศเวียดนาม

 

      

       

 

พีอีบี บิลดิงตัน ได้เข้าเยี่ยมฝ่ายออกแแบบ และโรงงาน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป Zamil Steel Buildings Vietnam ประเทศเวียดนาม

 

       

       

 

พีอีบี บิลดิงตัน ได้รับการรับรองมาตรฐานการติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูปโดย Kirby Southeast Asia และแต่งตั้งเป็น Certified Builder ในประเทศไทย 

 

PEB, PEB Buildington, Pre Engineered Buildings

 

    • PEB, โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป, อาคารเหล็กสำเร็จรูป, Pre-Engineered Buildings
      1.ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรม ออกแบบทางวิศวกรรม พร้อมจัดเตรียมรายการคำนวณทางวิศวกรรม เขียนแบบทางวิศวก...
    • พีอีบี บิลดิงตัน มีแผนในการดำเนินธุรกิจในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน เพื่อรองรับธุรกิจเข้าสู่เขตก...
Visitors: 191,013