โรงพลังงานชีวมวล (Bio Energy Plant)

โรงพลังงานชีวมวล

  • ความกว้าง    40   เมตร
  • ความยาว     66   เมตร
  • ความสูงเสา     8   เมตร

       

Visitors: 186,247