ผลงานที่ผ่านมา

โครงการ SUPER HOME จ.สุราษฎร์ธานี   -   พื้นที่ 6,000 ตร.ม.

PEB, Pre-Engineered Building         PEB, Pre-Engineered Building

PEB, Pre-Engineered Building         PEB, Pre-Engineered Building

 

โครงการ RANONG WAREHOUSE จ.ระนอง   -   พื้นที่ 2,640 ตร.ม.

PEB, Pre-Engineered Building         PEB, Pre-Engineered Building

PEB, Pre-Engineered Building         PEB, Pre-Engineered Building

  

โครงการ PALM OIL PLANT จ.นครศรีธรรมราช   -   พื้นที่ 9,700 ตร.ม.

PEB, Pre-Engineered Building         PEB, Pre-Engineered Building

PEB, Pre-Engineered Building          PEB, Pre-Engineered Building

 

โครงการ DYNAMIC LOGISTICS WAREHOUSE จ.ปทุมธานี   -   พื้นที่ 12,800 ตร.ม.

PEB, Pre-Engineered Building         PEB, Pre-Engineered Building

PEB, Pre-Engineered Building         PEB, Pre-Engineered Building

 

โครงการ FLOUR PLANT จ.นครปฐม   -   พื้นที่ 13,000 ตร.ม.

PEB, Pre-Engineered Building         PEB, Pre-Engineered Building

PEB, Pre-Engineered Building          PEB, Pre-Engineered Building

 

โครงการ FIBREBOARD FACTORY จ.สมุทรสาคร   -   พื้นที่ 6,400 ตร.ม.

PEB, Pre-Engineered Building         PEB, Pre-Engineered Building

PEB, Pre-Engineered Building          PEB, Pre-Engineered Building

 

โครงการ BALER BUILDING จ.สมุทรสาคร   -   พื้นที่ 1,000 ตร.ม.

PEB, Pre-Engineered Building         PEB, Pre-Engineered Building

PEB, Pre-Engineered Building          PEB, Pre-Engineered Building

 

โครงการ KHONKAEN WAREHOUSE จ.ขอนแก่น   -   พื้นที่ 800 ตร.ม.

PEB, Pre-Engineered Building         PEB, Pre-Engineered Building

PEB, Pre-Engineered Building          PEB, Pre-Engineered Building

Visitors: 186,241