โรงงานอุตสาหกรรม (Factory)

โรงงาน

  • ความกว้าง     40   เมตร
  • ความยาว     200  เมตร
  • ความสูงเสา      8  เมตร
  • เครน            5   ตัน
Visitors: 191,011