โรงจอดเครื่องบิน (Aircraft Hangar)

โรงจอดเครื่องบิน

  • ความกว้าง  25  เมตร
  • ความยาว   30  เมตร
  • ความสูงเสา   6  เมตร
Visitors: 191,011