โอกาสร่วมธุรกิจ

พีอีบี บิลดิงตัน มีแผนในการดำเนินธุรกิจในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน เพื่อรองรับธุรกิจเข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องการพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในอนาคต

หากท่านมีความประสงค์ร่วมธุรกิจกับเรา สามารถส่งรายละเอียดเบื้องต้นมาที่บริษัทฯ ผ่านทาง Email เพื่อที่ผู้บริหารบริษัทฯ จะได้พิจารณาขั้นต้นก่อนที่จะนัดหมายกันต่อไป

 

 

Visitors: 191,013