โครงสร้างเหล็กรีดเย็น (Cold-Formed Steel Structures)

โครงสร้างเหล็กรีดเย็น (Cold-Formed Steel Structure)  เป็นโครงสร้างที่ใช้เหล็กรีดเย็นกำลังสูงรับน้ำหนัก ข้อดีของโครงสร้างประเภทนี้คือมีน้ำหนักเบา เนื่องจากเหล็กมีกำลังสูง (450 – 550 MPa) ซึ่งสูงกว่าเหล็ก Mild Steel ทั่งไป ดังนั้นจึงใช้เหล็กที่มีขนาดบางกว่า และเบากว่าสำหรับการรับน้ำหนักที่เท่ากัน อย่างไรก็ตามการออกแบบโครงสร้างเหล็กรีดเย็นประเภทนี้ ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้างเหล็กรีดเย็นเป็นอย่างดี เนื่องจากลักษณะการวิบัติ (Failure Mode) แตกต่างจากการใช้เหล็ก Mild Steel ตามปกติ

Visitors: 191,015