อาคารเอนกประสงค์ (Recreation building)

อาคารเอนกประสงค์

  • ความกว้าง  18  เมตร
  • ความยาว    30  เมตร
  • ความสูงเสา  7  เมตร
Visitors: 186,243