โรงยิม (Gymnasium)

โรงยิม

  • ความกว้าง  30  เมตร
  • ความยาว    50  เมตร
  • ความสูงเสา  8  เมตร

 

Visitors: 186,246