บริการทางวิศวกรรม

1.ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรม

  • ออกแบบทางวิศวกรรม พร้อมจัดเตรียมรายการคำนวณทางวิศวกรรม
  • เขียนแบบทางวิศวกรรม เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
  • เซ็นรายการคำนวณทางวิศวกรรม

 

2.ก่อสร้าง และติดตั้งโครงสร้างทางวิศวกรรม

  • โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป PEB (Pre-Engineered Building)
  • โครงหลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง (Trussless Roof Structure)
  • โครงสร้างเหล็กรีดเย็น (Cold-Formed Steel Structure) 

 PEB, Pre-Engineered Building

 

 3.ควบคุมงานก่อสร้างทางวิศวกรรม

  • ควบคุมงานก่อสร้าง และติดตั้งโครงสร้างทางวิศวกรรม
  • จัดเตรียมรายงาน ข้อสรุปการควบคุมงานทางวิศวกรรม
  • เซ็นควบคุมงานก่อสร้างทางวิศวกรรม

 PEB Quality Control

  

Visitors: 186,243